Darbar Pe Hazir Hay
Allah Allah Janejana
Kabhi Uss Shaks Ke
Hamde Bare
Rokh-e-Mustafa(SAW) Ko Dekha
Qassedah Hassan

 


Qassedah Hassan